မဲခေါင်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာကွန်ရက် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား ထောက်ပံ့ကူညီရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ချက် [MMN Statement on Supporting Migrant Workers during the COVID-19 Pandemic in Burmese]

အပြည့်အစုံကိုဖတ်ရန်