ผลกระทบจากนโยบายของเมียนมาเกี่ยวกับการบังคับส่งเงิน การเก็บภาษีซ้ำซ้อน และการเกณฑ์ทหารของผู้ย้ายถิ่น

แถลงการณ์ของเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผลกระทบจากนโยบายของเมียนมาเกี่ยวกับการบังคับส่งเงิน การเก็บภาษีซ้ำซ้อน และการเกณฑ์ทหารของผู้ย้ายถิ่น

 28 มีนาคม 2567

 ในฐานะเครือข่ายระดับอนุภูมิภาคขององค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MMN) มีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและนโยบายล่าสุดของเมียนมาที่มีการบังคับให้พลเมืองต้องส่งเงินกลับบ้าน จ่ายภาษีซ้ำซ้อน และการเกณฑ์ทหารเพื่อเข้าร่วมกองทัพ มาตรการที่เหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหล่านี้ประกาศใช้โดยรัฐบาลเผด็จการทหาร ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรีดไถส่วนต่างของอัตราเงินต่างประเทศจากแรงงานข้ามชาติจำนวนมากซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันก็บีบบังคับให้คนหนุ่มสาวเข้าสู่สังเวียนการต่อสู้ในสงครามกลางเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ภายในประเทศ ตามที่อธิบายด้านล่างนี้ MMN เชื่อว่านโยบายเหล่านี้ส่งผลเสียร้ายแรงต่อกระบวนการตัดสินใจย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่น ซึ่งเป็นการเพิ่มการย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ และทำให้จำนวนของผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

การบังคับส่งเงินกลับ

นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 แรงงานข้ามชาติเมียนมาที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศต้องส่งเงินรายได้อัตราส่วนหนึ่งในสี่ของรายได้ทั้งหมดกลับประเทศโดยต้องโอนเงินผ่านธนาคารที่อยู่ในสังกัดภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางเมียนมา[1] ในขณะเดียวกันมีการปราบปรามการส่งเงินในรูปแบบอื่นๆที่ไม่เป็นทางการอีกด้วย[2] นอกจากนี้ทางการเมียนมายังมีการรวบรวมข้อมูลแรงงานข้ามชาติจากสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาที่อยู่ในเมียนมา[3] ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการส่งเงินดังกล่าวจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นระยะเวลาสามปี [4]

MMN กังวลว่าเมื่อหลักเกณฑ์นี้บังคับใช้กับผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศแบบถูกกฎหมายเป็นหลัก อาจส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นแบบผิดปกติมากขึ้น โดยหลักการแล้วมาตรการการส่งเงินนี้เป็นมาตรการที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ย้ายถิ่นในการบริหารจัดการรายได้ของตนเองตามที่พวกเขาเห็นสมควร การส่งเงินกลับบ้านถือเป็นเรื่องส่วนตัวและควรเป็นไปตามความสมัครใจ นอกจากนี้ MMN ยังกังวลใจว่าผู้ย้ายถิ่นที่พยายามปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอาจเสี่ยงต่อการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร เพราะต้องส่งเงินผ่านธนาคารที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกเพื่อจัดซื้ออาวุธที่ใช้ในการกระทำทารุณอันโหดร้ายต่อพลเรือน[5] จากประสบการณ์ของ MMN ผู้ย้ายถิ่นไม่ได้มีความไว้วางใจในการส่งเงินผ่านระบบธนาคารของเมียนมา เนื่องจากค่าธรรมเนียมสูงและอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่มีอยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด ตัวแทนจากสมาคมแรงงานยอง ชิ อู (Yaung Chi Oo Workers Association, YCOWA) หนึ่งในองค์กรสมาชิกของ MMN ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยกล่าวแสดงความรู้สึกว่า:

แรงงานข้ามชาติรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกหลอกใช้ โดยรัฐบาลเผด็จการทหาร และเงินที่พวกเขาส่งกลับไปจะถูกนำไปซื้ออาวุธเพื่อสังหารคนในครอบครัวของพวกเขาเอง

การเก็บภาษีซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รัฐบาลทหารได้แก้ไขกฎหมายภาษีของสหภาพเพื่อให้ชาวเมียนมาในต่างประเทศต้องจ่ายภาษีเงินได้สำหรับผู้มีรายได้จากต่างประเทศ ภายใต้การแก้ไขดังกล่าว กฎหมายภายในประเทศว่าด้วยการห้ามจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนได้ถูกยกเลิก[6] และมีการปรับเพดานภาษีเงินได้จากรายได้ต่างประเทศ [7] สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีดังกล่าว รัฐบาลทหารจะทำการระงับการออกหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองประจำตัวต่างๆ รวมถึงการลงโทษอื่นๆ เช่น การเพิกถอนหนังสือเดินทาง การห้ามเดินทาง หรือการดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา ดังนั้นพลเมืองเมียนมาที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศจะต้องชำระภาษีคงค้างทั้งหมดให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยตรงเป็นเงินก้อนจึงจะสามารถดำเนินการยื่นคำร้องต่างๆได้[8]

ตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย หนึ่งในองค์กรสมาชิกของ MMN ให้ความเห็นว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยกลัวว่าภาษีใหม่จะนำมาซึ่งความแตกแยกระหว่างแรงงานข้ามชาติในชุมชน :

“แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาหลายคนกังวลว่า หากแรงงานข้ามชาติคนอื่นรู้ว่าพวกเขาจ่ายภาษี พวกเขาจะถูกกีดกันและถูกกล่าวหาจากคนในชุมชนว่าสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการทหารที่ลงมือเข่นฆ่าพลเรือนทุกวัน”

สมาชิก MMN ยังมีความกังวลว่าสถานะการเข้าเมืองและอยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะจ่ายภาษีเงินจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากพวกเขาจะไม่สามารถต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน หากหนังสือเดินทางของพวกเขาถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับการต่ออายุ ผลที่ตามมาคือผู้ย้ายถิ่นจำนวนมากเสี่ยงต่อการกลายเป็นแรงงานไร้เอกสาร เพิ่มโอกาสที่จะถูกแสวงหาผลประโยชน์ในตลาดแรงงานมากขึ้น การบังคับใช้กฎหมายเก็บภาษีซ้ำซ้อนและมาตการบังคับการส่งเงินจะทำให้แรงงานข้ามชาติยากจนลง เพิ่มความรู้สึกกดดันให้กับผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเมียนมาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างที่ตัวแทนองค์กรสมาชิก MMN จาก YCOWA ได้อธิบายว่า:

เหล่านายจ้างกำลังฉกฉวยประโยชน์จากปริมาณแรงงานข้ามชาติที่เกินความต้องการและแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน ตัวอย่างเช่น โรงงานทอผ้าในแม่สอดได้เพิ่มโควตาการทำงานของแรงงานในแต่ละวัน แรงงานคนไหนที่ไม่สามารถทำตามโควตาก็จะถูกไล่ออก

ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า:

มันไม่ใช่แค่การจ่ายภาษีหรือการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆในการรักษาสถานะเอกสารประจำตัวของผู้ย้ายถิ่นที่ทำให้ผู้ย้ายถิ่นเป็นกังวล แต่ผู้ย้ายถิ่นต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุล และให้ข้อมูลส่วนตัวแก่หน่วยงานปกครองที่พวกเขาไม่ไว้วางใจ เป็นอีกหนึ่งในอุปสรรคในการรักษาสถานะทางกฎหมายของพวกเขาเอาไว้

การเกณฑ์ทหาร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กฎหมายการรับราชการทหารของเมียนมามีผลใช้บังคับ กฎหมายนี้เดิมประกาศใช้ในปี 2010 ระบุว่าผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปี และผู้หญิงอายุระหว่าง 18 ถึง 27 ปี ต้องเข้ารับการฝึกทหารและรับราชการในกองทัพเป็นเวลาไม่เกิน 24 เดือน[9] แต่ในกฎหมายฉบับนี้ได้ขยายช่วงอายุสำหรับผู้ชายสูงสุดถึง   45 ปี และสูงสุด 35 ปีสำหรับผู้หญิงที่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ แพทย์ วิศวกร ช่างเทคนิค หรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นๆ [10] สามารถรับราชการทหารไม่เกิน 36 เดือน[11] ทั้งนี้สามารถขยายระยะเวลาเข้ารับราชการทหารได้ สูงสุดถึง 5 ปี หากประเทศยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน[12] นอกจากนี้ภายใต้ภาวะฉุกเฉินของประเทศ ผู้ที่ผ่านการรับราชการทหารแล้วสามารถถูกเรียกระดมพลได้ทุกเมื่อ [13]  อย่างไรก็ตามรัฐบาลทหารได้ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยึดอำนาจในปี 2564[14]และมีแนวโน้มว่าจะยังคงบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง

ในขณะจัดเตรียมแถลงการณ์ฉบับนี้มีรายงานว่าทางการเมียนมาได้เริ่มนำส่งออกหมายเรียกเกณฑ์ทหารแล้วดังที่ตัวแทนจากมูลนิธิ EMPOWER อีกหนึ่งองค์กรสมาชิกของ MMN อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเกณฑ์ทหารในระดับหมู่บ้านว่า:

เรา (ชาวบ้าน) ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามารวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ จากนั้นจะมีการจับสลากใครที่ได้รับเลือกก็จะต้องเข้าร่วมกองทัพ”

การบังคับใช้กฎหมายการรับราชการทหารได้เพิ่มอัตราการย้ายถิ่นแบบผสมผสานจากเมียนมา[15] เพราะนับตั้งแต่มีการประกาศระดมพลมีแนวโน้มที่คนหนุ่มสาวจะข้ามชายแดนเข้ามายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ในขณะที่จำนวนคิวของผู้ขอวีซ่า ณ เอกอัครราชทูตไทยในย่างกุ้งยาวขึ้นกว่าปกติ นอกจากนี้ยังเกิดอุบัติเหตุการเหยียบกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางในเมืองมัณฑะเลย์และย่างกุ้ง [16] ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาวิทยาสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศงดรับสมัครนักศึกษาชาวเมียนมาเนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากเกินไป[17]

ตัวแทนจากมูลนิธิ EMPOWER กล่าวถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่คนหนุ่มสาวเมียนมาเผชิญว่า:

รัฐบาลทหารบีบพวกเขาให้จนมุม พวกเขาเผชิญกับทางเลือกที่น่ากลัว เพราะจะหนีก็เสี่ยงตายหรือไม่หนีก็ตายอยู่ดี

ตัวแทนจากมูลนิธิ MAP ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า:

“มีคนหนุ่มสาวจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่ต้องตกอยู่ภายใต้สภาวะที่สิ้นหวังและต้องเผชิญอันตรายเพื่อหลบหนีคำสั่งการเกณฑ์ทหาร เช่น  เมื่อสัปดาห์ก่อนในจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับหนุ่มสาวหกคนที่หลบหนีมาจากประเทศเมียนมา เคราะห์ร้ายมีผู้เสียชีวิต 2 รายและคนอื่นๆ ได้รับบาดเจ็บสาหัส”

ตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า:

“เราได้รับเคสหลายเคสจากผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกข่มขืนระหว่างเดินทางมาประเทศไทย เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเราที่จะให้ช่วยเหลือในกรณีเหล่านี้ เนื่องจากผู้เสียหายเข้ามาผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการและไม่มีเอกสารประจำตัว”

MMN กังวลว่าแม้ตัวผู้ย้ายถิ่นจะอยู่ในต่างประเทศ แต่พวกเขายังคงเสี่ยงต่อการถูกเกณฑ์ทหาร เนื่องจากกฎหมายการรับราชการทหารระบุว่า “หากไม่พบบุคคลนี้ ให้ส่งมอบ (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร) ให้กับสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันต่อหน้าพยาน คำสั่งให้ปฏิบัติเสมือนเป็นการส่งโดยตรงไปยังผู้ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร” การเกณฑ์ทหารนี้จะทำให้ผู้ย้ายถิ่นลดการติดต่อกับสถานทูตเมียนมาเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทาง และเพิ่มโอกาสที่พวกเขากลายเป็นผู้ย้ายถิ่นที่ไร้เอกสารประจำตัว นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มจำนวนการขอลี้ภัยโดยพลเมืองเมียนมาในประเทศปลายทางอีกด้วย ดังที่ตัวแทนจากมูลนิธิ EMPOWER ได้อธิบายว่า :

ผู้ย้ายถิ่นกังวลเรื่องการหลบหนีคำสั่งเกณฑ์ทหาร เพราะรัฐบาลทหารขู่จะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อสมาชิกในครอบครัวโดยมีโทษจำคุกและการริบทรัพย์สิน”

 ข้อเสนอแนะ

  1. MMN เรียกร้องให้รัฐบาลและนายจ้างในประเทศปลายทางของผู้ย้ายถิ่นชาวเมียนมาปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออมและการส่งรายได้ของตนเอง ให้พวกเขามีอิสระในการเลือกธนาคารและช่องทางการโอนเงิน รวมไปถึงจำนวนเงินที่พวกเขาจะออมและส่งกลับบ้าน
  2. MMN เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศปลายทางและอาเซียนใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับแรงงานข้ามชาติ
  3. สำหรับผู้มีบทบาทในภาคเอกชน เช่น ธนาคารและบริษัทจัดหางานต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการบังคับส่งเงินและนโยบายการเก็บภาษีซ้ำซ้อนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น MMN เรียกร้องให้ยุติความร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการทหารของเมียนมาและตัวแทนต่างๆที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลทหาร
  4. เนื่องจากความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลทหารในการปกครองประเทศและบังคับคนหนุ่มสาวเข้ารับราชการทหาร อาจจะทำให้ผู้ย้ายถิ่นรายใหม่จากเมียนมาเข้าสู่การบังคับใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านใช้การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อผู้ย้ายถิ่นรายใหม่ทุกกรณี
  5. เราขอเรียกร้องให้ประเทศปลายทางทำทุกวิถีทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำให้ผู้ย้ายถิ่นชาวเมียนมาที่เพิ่งเข้ามามีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย และทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ย้ายถิ่นจะไม่กลายเป็นบุคคลไร้เอกสาร นอกจากนี้เรายังต้องการเรียกร้องให้ประเทศปลายทางปรับปรุงการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษาแก่ผู้ย้ายถิ่นทุกคน

 

_______________________________________

เกี่ยวกับเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MMN)

เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ Mekong Migration Network (MMN) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เป็นเครือข่ายระดับอนุภูมิภาคขององค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันวิจัยที่ทำงานเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การดำเนินงานร่วมกันของ MMN ได้แก่ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การรณรงค์ให้ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพ และการสร้างเครือข่าย MMN มีองค์กรสมาชิกที่ดำเนินงานทั้งในประเทศต้นทางและปลายทางของการย้ายถิ่น โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแรงงานข้ามชาติในระดับรากหญ้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MMN สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MMN ได้ที่: www.mekongmigration.org

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแถลงการณ์นี้ รวมถึงการขอสัมภาษณ์โดยตรงกับสมาชิก MMN ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อ:

เรโกะ ฮาริมะ, ผู้ประสานงานเครือข่าย (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น อีเมล : reiko@mekongmigration.org

อาทิตย์ แผ่บุญ, ผู้ประสานงานฝ่ายงานรณรงณ์และให้ความรู้ (ภาษาไทยและภาษอังกฤษ) อีเมล : artid@mekongmigration.org  หรือโทร +66 (0)53283259

บรัง ออง จา, เจ้าหน้าที่สื่อสารและรณรงค์  (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) อีเมล : brangaungja@mekongmigration.org  หรือโทร +66 (0)53283259

________________________________________

[1] “Cash-Starved Junta Milks Myanmar Migrant Workers With New Remittance Rule”, The Irrawaddy, 12 September 2023, accessible at https://www.irrawaddy.com/news/burma/cash-starved-junta-milks-myanmar-migrant-workers-with-new-remittance-rule.html.

[2] “CBM Intensifies Crackdown on Illegal Hundi Businesses”, Global New Light of Myanmar, 14 January 2024, accessible at https://www.gnlm.com.mm/cbm-intensifies-crackdown-on-illegal-hundi-businesses/.

[3] “Junta Requires Workers Abroad to Send Money Home Via Approved Banks”, Radio Free Asia, 13 September 2023, accessible at https://www.rfa.org/english/news/myanmar/worker-remittances-09132023092811.html. For further details also see the statement from the Central Bank of Myanmar, accessible at https://www.cbm.gov.mm/content/8440 (in Burmese).

[4] See Radio Free Asia, Ibid.

[5] See US Department of State, “Transactions with Sanctioned Burmese Banks Must Be Wound Down by August 5, 2023”, 4 August 2023, accessible at https://www.state.gov/transactions-with-sanctioned-burmese-banks-must-be-wound-down-by-august-5-2023/; Australian Minister of Foreign Affairs, “Further Sanctions on the Myanmar Military Regime”, 1 February 2024, accessible at https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/further-sanctions-myanmar-military-regime.

[6] In accordance with s 31 (a)(iv) of The Union Taxation Law, 2023, State Administration Council Law No.18/2023, income tax was exempted from “income from the head salary earned in the foreign currency

of a citizen residing abroad”. English translation accessible at https://ird.gov.mm/sites/default/files/UTL_2023%28english%20version%29.pdf.

[7] “Myanmar’s Military Reaches into Migrant Pockets”, The News Lens, 27 October 2023, accessible at  https://international.thenewslens.com/article/186630.

[8] Aung Naing, “Myanmar Regime to Require Proof of Paying Taxes for Passport Renewals”, Myanmar Now, 18 October 2023, accessible at https://myanmar-now.org/en/news/myanmar-regime-to-require-proof-of-paying-taxes-for-passport-renewals/.

[9] As per Public Military Service Law (2010), ss 2(b) and s 3(a). English translation accessible at https://www.lincolnmyanmar.com/wp-content/uploads/2024/02/National-Service-Law.pdf.

[10] Ibid., s 2(d).

[11] Ibid., s 3(c).

[12] Ibid., s 4.

[13] Ibid., s 21(a).

[14] See, “Myanmar Military Extends State of Emergency, Vows to ‘Crush’ Opposition”, Al Jazeera, 31 January 2024, accessible at https://www.aljazeera.com/news/2024/1/31/myanmar-military-extends-emergency-rule-for-another-six-months.

[15] See, “Fears of Mass Migration from Myanmar as Military Plans to Draft Thousands”, Al Jazeera, 10 March 2024, accessible at https://www.aljazeera.com/news/2024/3/10/fears-of-mass-migration-from-myanmar-as-military-plans-to-draft-thousands; and MMN, “Neighbours in Need: Examining Thailand’s Response to Mixed Migration from Post-Coup Myanmar”, August 2023, accessible at https://mekongmigration.org/wp-content/uploads/2023/09/Book_Neighbours-in-Need_EN.pdf.

[16] Nay Min Ni, “Two Women Trampled to Death as Thousands Attempt to Enter Mandalay Passport Office”, Myanmar Now, 19 February 2024, accessible at https://myanmar-now.org/en/news/__trashed/.

[17] See Radio Free Asia, at n 16 above.