สถานีกลางบางซื่อเปิด Walk In ฉีด “วัคซีน Pfizer” เด็กนอกระบบไทย-ต่างด้าว ฟรี

“ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” ขยายเวลา Walk In ฉีด “วัคซีน Pfizer” ให้กับเด็กนอกระบบ อายุ 12-18 ปี ฟรี ทั้งไทย-ต่างชาติ-ต่างด้าว 22 พ.ย.-7 ธ.ค.64

อัปเดต “ฉีดวัคซีน” ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ หลังจากเปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 วัคซีน Pfizer สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552) โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลาฉีดวัคซีน Pfizer เด็กนักเรียนที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษาอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

โดยลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 7 ธันวาคม 2564

Source: https://www.komchadluek.net/news/493620?qt=&fbclid=IwAR3wicBjCZlr-TO2c5KUz_pincXaK08DBCoTu0v6Ogh07VX6kdhaqXUIbqk