Naew Na: MMN Statement concerning the border conflict between Thailand and Cambodia

แถลงการณ์เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นฯ

เรียน บรรณาธิการแนวหน้า

แถลงการณ์เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในลุ่มน้ำโขง(Mekong Migration Network) แสดงความห่วงกังวลต่อความขัดแย้งบริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา

เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในลุ่มน้ำโขง(Mekong Migration Network:MMN) เป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศพม่า,กัมพูชา,ลาว,ไทย,เวียดนาม และยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งทำงานร่วมกันมากว่า 10 ปีในการเสริมสร้างสิทธิแรงงานข้ามชาติในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยทำงานวิจัย,รณรงค์ และเสริมสร้างศักยภาพร่วมกัน เครือข่ายฯมีองค์กรต่างๆ 37 องค์กรร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งมี 8 องค์กรจากประเทศกัมพูชาและ 18 องค์กรจากประเทศไทย

ในฐานะส่วนหนึ่งของประชาสังคมในลุ่มน้ำโขง พวกเราได้ทุ่มเทเสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประโยชน์จากการแบ่งปัน ความรู้และปัญญา พวกเราตระหนักว่า หลายปีที่ผ่านมา การสื่อสารระหว่างภาคประชาสังคมในลุ่มน้ำโขงมีความยากลำบากมาก เพราะความขัดแย้งที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค พวกเราได้แบ่งปันความรู้สึกเสียใจที่ภูมิภาคของเราต้องประสบความทุกข์ พวกเราเชื่อและหวังยิ่งว่าภูมิภาคของเราจะสามารถก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปไกลจากความขัดแย้งและความเสียใจ แต่สถานการณ์วันนี้ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานั้น กลับเป็นการถอยหลังมากกว่าก้าวไปข้างหน้า

การใช้กำลังบนความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิต 9 คน และต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นกว่า 25,000 คน เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในลุ่มน้ำโขงมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อผู้พลัดถิ่น ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ผู้ที่ต้องเผชิญความยุ่งยากในชีวิตอย่างรุนแรงจากการปะทะกันระหว่างกองกำลัง ทหารทั้งสองฝ่าย ส่วนผู้ที่ปลอดภัย ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงในชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่ง

*พวกเรายังปรารถนาแสดงความห่วงกังวลต่อการกระทำและคำพูดของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ต้องการยุยงให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนของ ทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายและน่าเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง และพวกเราเป็นห่วงแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชาที่ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากการลุกลามของความรู้สึกเกลียดชังชาวต่างชาติที่ ได้รับการกระตุ้นจากการกระทำของผู้นำรัฐบาล

ดังนั้น จึงต้องการร้องขอต่อนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นว่า

@ ควรยุติการปะทะกันของกองกำลังทหารอย่างทันที และการใช้มาตรการแบบสันติทุกรูปแบบ เป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

@ควรสร้างความมั่นใจต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้พลัดถิ่นทุกคนบริเวณพรมแดน

@ ควรแสดงความรับผิดชอบต่อแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาในประเทศไทย: สำหรับรัฐบาลไทย เพื่อให้มั่นใจว่า พวกเขาจะไม่เป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยความเกลียดชัง,จะไม่ถูกส่งกลับประเทศ เพียงแค่พวกเขาเป็นชาวกัมพูชา และให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิต ทำงานอย่างปลอดภัยและมั่นคง สำหรับรัฐบาลกัมพูชา เพื่อให้มั่นใจว่า แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงบริการของสถานทูตได้ตามความต้องการ

พวกเราในฐานะภาคประชาสังคมในลุ่มน้ำโขง ปรารถนาที่จะแบ่งปันวันพรุ่งนี้ของพวกเราอย่างสันติและอย่างน่าปีติยินดี และเพื่อให้เป็นเช่นนั้น พวกเราเชื่อว่า จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันจากเมื่อวานของพวกเรา

เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในลุ่มน้ำโขง(Mekong Migration Network:MMN)

ตอบ เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในลุ่มน้ำโขง

เป็นความห่วงใยของเครือข่ายฯที่ผมยินดีช่วยเผยแพร่แถลงการณ์ให้ เพราะการที่ผู้พลัดถิ่นหรือแรงงานข้ามชาติ ผู้ไม่ได้รู้อีโหน่อีเหน่ด้วย ต้องมาตกเป็นเหยื่อพลอยรับกรรมจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับเป็นเรื่องเลวร้าย ที่ผู้มีมนุษยธรรมไม่ควรนิ่งเฉย

วิภาวดี หลักสี่